پنج شنبه09242020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 3953
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 5307
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 5763
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 4556
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 3173
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 2351
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1207
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 984
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1085
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 3716
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3327
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3266
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 1006
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 907
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 1048
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 880
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 954
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 824
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 3290
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 3371
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 3231
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 3939
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 7494
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 4068
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 3794
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 6557
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 4336
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 5108
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 3719
دانلود کتاب Towards Excellence…How to Study نوشته شده توسط Dr. M. Thirumaleshwar 3877
بازدیدهای محتوا
33034594

1220  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+