یکشنبه07122020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 2069
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3055
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 3659
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 3003
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 2728
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 1989
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 866
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 668
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 753
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 3370
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3028
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2963
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 659
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 622
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 734
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 579
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 644
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 535
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 2974
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 3146
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 2973
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 3719
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 6940
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 3837
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 3566
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 6273
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 4111
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 4838
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 3490
دانلود کتاب Towards Excellence…How to Study نوشته شده توسط Dr. M. Thirumaleshwar 3650
بازدیدهای محتوا
32300478

605  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+