یکشنبه01192020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 1506
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2224
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 2248
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 2469
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 2151
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 1459
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 373
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 224
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 305
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 2831
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2634
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2648
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 314
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 327
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 421
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 281
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 290
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 197
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 2577
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 2894
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 2716
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 3437
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 6040
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 3592
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 3273
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 5902
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 3843
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 4462
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 3242
دانلود کتاب Towards Excellence…How to Study نوشته شده توسط Dr. M. Thirumaleshwar 3356
بازدیدهای محتوا
31271579

306  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+