شنبه12052020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 5582
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 6898
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 7293
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 6006
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 3408
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 2576
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1425
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1184
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1300
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 3978
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3536
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3470
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 1223
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 1099
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 1257
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 1069
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 1141
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 1008
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 3475
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 3517
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 3381
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 4102
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 7974
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 4220
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 3938
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 6733
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 4488
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 5348
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 3856
دانلود کتاب Towards Excellence…How to Study نوشته شده توسط Dr. M. Thirumaleshwar 4029
بازدیدهای محتوا
33596725

514  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+