جمعه04032020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 1694
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2562
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 2440
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 2715
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 2378
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 1685
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 588
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 406
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 469
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 3039
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2801
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2777
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 421
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 425
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 539
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 383
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 430
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 330
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 2676
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 2981
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 2815
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 3523
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 6271
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 3678
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 3356
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 6018
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 3940
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 4593
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 3334
دانلود کتاب Towards Excellence…How to Study نوشته شده توسط Dr. M. Thirumaleshwar 3448
بازدیدهای محتوا
31657836

199  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+