دوشنبه03302020

Font Size

SCREEN

Cpanel

کلیات علم اقتصاد

توضیحات :
کلیات علم اقتصاددو قرن و اندی از عمر علم اقتصاد به عنوان رشته ای دارای هویت مستقل و مجزای علمی می گذرد . با این حال ، تعریف واحد ، جامع ، و همه پذیر از این رشته در دست نیست . پیچیدگی موضوع ، ماهیت تکاملی و متحول و گستردگی قلمرو این علم ارایه تعریفی همه جانبه ، و ناظر بر همه زوایای این رشته را دشوار و حتی ناممکن ساخته سبب شده تعریف های متعدد و بعضا متفاوتی با برجسته سازی و تاکید بر جنبه ها و موضوعات خاصی از این علم ارایه شود . با این همه تعاریف زیر بیش از سایر تعاریف شهرت و مقبولیت یافته است .

الف : اقتصاد علمی است که رفتار انسانها را به صورت رابطه ای میان خواسته ها و منابع کمیاب با کاربردهای مختلف مطالعه می کند.
ب : علم اقتصاد عبارت است از مطالعه اینکه جوامع چگونه تصمیم می گیرند که با استفاده از منابع محدود و کمیاب چه کالایی ، با چه روشی و برای چه کسی تولید شود.
ج : اقتصاد علمی است که چگونگی تصمیم گیری جامعه درباره تخصیص منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات جهت ارضا خواسته های نامحدود را بررسی می کند .
د : اقتصاد عبارت است از شناخت ، ارزیابی و انتخاب روشهای که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود به منظور مصرف به کار می برد.

فصل اول : علم اقتصاد ، قلمرو و پیشینه
فصل دوم : مروری بر پیدایش علم اقتصاد
فصل سوم : اقتصاد : ماهیت و ارزش
فصل چهارم : سازمان اقتصادی و پرسش های اساسی
فصل پنجم : نظریه تقاضا
فصل ششم : نظریه عرضه
فصل هفتم : کششها : مفاهیم و کاربرد
فصل هشتم : نظریه ی رفتار مصرف کننده
فصل نهم : هزینه های تولید
فصل دهم : نظریه رفتار تولید کننده و بازار رقابتی
فصل یازدهم : نظریه رفتار تولید کننده و بازارهای غیر رقابتی
فصل دوازدهم : حسابهای ملی و چند شاخص مهم اقتصاد کلان
فصل سیزدهم : مصرف و سرمایه گذاری کل
فصل چهاردم : پول و بانک
فصل پانزدهم : تورم : مفهوم ، ریشه ها و پیامد ها
فصل شانزدهم : بیکاری ، تعریف ، انواع و پیامدها
فصل هفدهم : تقاضا و عرضه کل
فصل هیجدهم : سیاست های اقتصادی
فصل نوزدهم : اقتصاد بین الملل
فصل بیستم : توسعه و رشد اقتصادی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدهای محتوا
31641574

265  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+