دوشنبه03302020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای فارسی دین و اقتصاد: نظام اقتصادي اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

دین و اقتصاد: نظام اقتصادي اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

bookدین و اقتصاد، دو حوزه کاملاًَ نزدیک به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه میکنـیم که عالمان پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان ربانی بودند. در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سکولاریستی را کشیشان مسیحی مثل توماس اکوئیناس، اگوستین و دیگـران ایجـاد کردند. فیزیوکراتها در اوایل قرن هجدهم به مقدار فراوانی صبغۀ دینی بـر کتـابهایشـان دادند. عقاید آنان دربارة زمین و انسان مبتنی بر افکار مسـیحیت بـود. بـا حـدوث انقـلاب صنعتی و تولید انبوه، برخی عالمان اقتصاد شروع به تفکیک قلمرو تحقیقات خـود از دیـن کردند. این پدیدهاي استثنایی بود که به تاریخ فرهنگی و سیاسی اروپا ارتباط داشت؛ زیرا از نفوذ انقلاب افسارگسیخته ضد کلیسایی متأثر بود. به مقتضاي ایـن پدیـده، بحـث از علـم اقتصاد سیاسی به جاي علم اقتصاد سکولار آغاز شد؛ ولی انقلاب ضد دینی به مرور زمـان فروکش کرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فکري خود بازگشتند.

 

نوشته: منذر قحف
برگردان: سید حسین میرمعزّي

 

دانلود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدهای محتوا
31641644

322  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+