یکشنبه09202020

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی انفوگراف دانستنی‌های از رؤسای جمهور آیالات متحده

دانستنی‌های از رؤسای جمهور آیالات متحده

us-presidents-infograph

- آیا میدانید که نخستین رئیس جمهوری آیالات متحده آمریکا «جورج واشنگتن» بود که دو دوره، یعنی 8 سال بین سال‌های 1789 تا 1797 برین کشور حکم راند!؟

- آیا میدانید که نخستین رئیس جمهوری آیالات متحده «جورج واشنگتن» فاقد حزب بود و به هیچ حزب رسمی آن کشور تعلق نداشت؟!

- آیا میدانید نخستین رئیس جمهوری آیالات متحده که وابسته به یک حزب سیاسی بود و از آدرس آن حزب برنده ریاست جمهوری شد، دومین رئیس جمهوری آیالات متحده یعنی «جان آدامز» بود که عضو حزب «فیدرالیست» بوده و برای یک دوره چهار ساله بین سال‌های 1797 تا 1801 میلادی رئیس جمهوری آمریکا بود!؟

- آیا میدانید دو حزب مقتدر کنونی آیالات متحده «حزب دموکرات» و «حزب جمهوری خواهان» در ابتدا یک حزب متحد بودند، بنام «حزب دموکرات - جمهوری خواه»؟!

- آیا میدانید نخستین رئیس جمهوری آیالات متحده از حزب متحد «دموکرات - جمهوری خواه» «توماس جفرسون» بود که دو دوره چهار ساله، بین سال‌های 1801 تا 1809 میلادی درین کشور ریاست جمهوری کرد. او سومین رئیس جمهوری آمریکا بود!؟

- آیا میدانید نخستین رئیس جمهوری که حزب متحد «دموکرات - جمهوری خواهان» را به دو حزب مجزای «حزب دموکرات» و «حزب جمهوری خواهان» تجزیه کرد و از آدرس «حزب دموکرات» به قدرت رسید، «اندرو جکسون» بود که در سال 1829 به ریاست جمهوری رسید و دو دوره، به مدت 8 سال، تا سال 1837 میلادی برین کشور حاکم بود. او هفتمین رئیس جمهوری آیالات متحده آمریکا بود؟!

- آیا میدانید نخستین رئیس جمهوری آمریکا که وابسته به هیچ یک از دو حزب مقتدر آن زمان «حزب دموکرات» و «حزب جمهوری خواهان» نبوده و عضو حزب «ویگ» بود، «ویلیام هریسون» نام داشت که از 4 می 1841 تا 4 اپریل همان سال، تنها برای یک ماه رئیس جمهوری این کشور بود. او نهمین رئیس جمهوری آمریکا بود!؟

- آیا میدانید، نخستین رئیس جمهوری آیالات متحده که از آدرس حزب «جمهوری خواهان» به قدرت رئیس «ابراهام لینکلن» بود که در سال 1861 به ریاست جمهوری رسید و در سال چهارم حکومتش ترور شد. او شانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا بود؟!

- آیا میدانید نخستین رئیس جمهوری آیالات متحده که پس از یک دوره وقفه، بار دوم به ریاست جمهوری رسید «استیفن گروار کلیولند» بود که برای بار نخست از آدرس حزب دموکرات در سال 1885 برای یک دوره چهار ساله به ریاست جمهوری رسید و پس از یک وقفه چهار ساله، بار دوم از آدرس همان حزب در سال 1893 دوباره به قدرت رسید و تا سال 1897 رئیس جمهوری این کشور بود. او 22مین و همچنان 24مین رئیس جمهوری آمریکاست!؟

- آیا میدانید، یگانه رئیس جمهوری آیالات متحده آمریکا که بیشتر از دو دوره چهار ساله برین کشور حکم راند، 32مین رئیس جمهوری آن کشور «فرانکلین دلانو روزولت» بود که از آدرس حزب دموکرات‌ها در سال 1933 رئیس جمهور شد و تا سال 1945 برای مدت بیشتر از 12 سال رئیس جمهوری آیالات متحده بود. او در آغاز دوره چهارم ریاست جمهوری اش درگذشت و دوره حکومت او مصادف بود به دوره جنگ جهانی دوم؟!

- آیا میدانید، جوان‌ترین فردی که در آیالات متحده به ریاست جمهوری رسید، «جان اف کینیدی» بود که بتاریخ 20 جنوری 1961 میلادی بعمر 41 سالگی به ریاست جمهوری آیالات متحده رسید و الی ترورش بتاریخ 22 نومبر 1963 بعمر 46 سالگی، جوان ترین رئیس جمهوری آیالات متحده بود. او 35مین رئیس جمهوری آن کشور بود!؟

- آیا میدانید، کهن‌سال‌ترین فردی که در آیالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری رسید، «دونالد ترامپ» می‌باشد که بتاریخ 20 جنوری 2017 بعمر 71 سالگی به ریاست جمهوری آیالات متحده آمریکا رسید. او 45مین رئیس جمهوری آمریکاست؟!

- آیا میدانید نخستین رئیس جمهوری از نژاد سیاه پوست - آفریقایی آیالات متحده «باراک حسین اوباما» بود که در سال 2009 به ریاست جمهوری رسید و پس از دو دوره حکومت یعنی 8 سال ریاست جمهوری در سال 2017 قدرت را به «دونالد ترامپ» واگذار کرد. او 44مین رئیس جمهوری آیالات متحده بود!؟

- آیا میدانید تاکنون از میان 44 رئیس جمهوری آیالات متحده آمریکا، 19 تن وابسته به حزب «جمهوری خواهان»، 15 تن وابسته به حزب «دموکرات»، 4 تن عضو حزب «ویگ»، 4 تن دیگر عضو حزب «دموکرات جمهوری خواهان و یک تن وابسته به حزب «فیدرالیست» بوده اند و یکتن که نخستین رئیس جمهوری بود، به هیچ حزب سیاسی وابستگی رسمی نداشت؟!

- آیا میدانید، در تاریخ 229 ساله آیالات متحده آمریکا، برای مدت بیشتر از 92 سال دموکراتان، حدود 89 سال جمهوری خواهان، کم و بیش حدود 28 سال دموکرات جمهوری خواهان، حدود 8 سال نیز اعضای حزب ویگ و 4 سال دیگر نیز فدرالیست ها برین کشور حاکم بودند. هشت سال نخست هیچ حزبی درین کشور حکم نمی‌راند و یک رئیس جمهور مستقل و بدون حزب این کشور را اداره می‌کرد!؟

- آیا میدانید از میان 44 رئیس جمهوری آیالات متحده آمریکا 8 تن آنان (ویلیام هینری هریسون - نهمین، زخاری تیلور - 12مین، ابراهام لینکلن - 16مین، جیمز گارفیلد - 20مین، ویلیام مک کینلی - 25مین، وارن هاردینگ - 29مین، فرانکلین روزولت - 32مین، و جان اف کینیدی - 35مین) در جریان ریاست جمهوری شان درگذشتند و یکتن دیگر (ریچارد نکسون - 37مین) پیش از تکمیل نمودن دوره ریاست جمهوری اش از مقامش کنار رفت؟!

- آیا میدانید تا این دم تنها 5 تن از رؤسای جمهوری پیشین این کشور در قید حیات می‌باشند که عبارت اند از جیمی کارتر (39مین)، جارج اچ دبلیو بش (41مین)، بیل کلنتون (42مین)، جارج دبلیو بش (43مین) و باراک اوباما (44مین) و همچنان دونلد ترامپ (45مین) رئیس جمهوری کنونی آن کشور!؟

- آیا میدانید، از میان 8 تن رؤسای جمهوری که پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری شان درگذشتند، چهار تن آنان «ویلیام هنری هریسون (نهمین)»، «زخاری تیلور (12مین)»، «وارن هاردینگ (29مین)» و «فرانکلین روزولت (32مین)» به اثر مریضی درگذشتند و چهار تن دیگر «ابراهام لینکلن (16مین)»، «جیمز گارفیلد (20مین)»، «ویلیام مک کینلی (25مین)» و «جان اف کینیدی (35مین)» در دوران ریاست جمهوری شان ترور و کشته شدند؟!

- آیا میدانید کوتاه ترین دوره ریاست جمهوری از «ویلیام هینری هریسون (نهمین)» بود که 31 روز پس از به قدرت رسیدن درگذشت و طولانی ترین دوره ریاست جمهوری نیز از «فرانکلین دی روزولت» بود که در آغاز دوره چهارم ریاست جمهوری اش، پس از بیشتر از 12 سال حکومت درگذشت!؟

- آیا میدانید، نخستین معاون رئیس جمهوری که پس از درگذشت نابهنگام رئیس جمهور حین وظیفه، به ریاست جمهوری رسید، «جان تیلور (دهمین)» بود که پس از مرگ ویلیام هنری هریسون در سال 1841 از معاونیت ریاست جمهوری به ریاست جمهوری ارتقا کرد؟!

- آیا میدانید از میان 44 تن رؤسای جمهوری آیالات متحده آمریکا، تنها 3 تن دیگر پس از اتمام دوره ریاست جمهوری شان، دوباره به سیاست روی آورده، مناصب سیاسی را بر دوش گرفتند که عبارت اند از «جان کوینسی آدامس (ششمین)» که پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اش در سال 1829، عضویت مجلس نمایندگان آیالات متحده از آیالت ماساچوسیتس را در سال 1831 پذیرفت، «اندریو جانسن (17مین)» که پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اش در سال 1869، به عضویت مجلس نمایندگان از آیالت تینیسی در سال 1875 درآمد و «ویلیام هوارد تافت (27مین)» که پس از پایان دوره حکومتش در سال 1913، به عنوان دهمین رئیس دادگاه عالی آیالات متحده آمریکا در سال 1921 منصوب گردید.

 

انفوگراف: خبرآنلاین  |  ترتیب: ا. عبیدی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازدیدهای محتوا
32991400

951  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+