چهارشنب07082020

Font Size

SCREEN

Cpanel
فیلتر
برخی جنبه‌های مثبت و منفی «شش سیگما» نوشته شده توسط فرناز براری سوادکوهی 5439
آمار و مفاهيم اوليه نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 4790
تاریخچه احتمال و خوان اول نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 7204
آمار استنباطی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 10369
آمار توصيفی نوشته شده توسط الهام السادات برقعي 9464
انواع ضرایب همبستگی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 30394
واریانس نوشته شده توسط ویکی پیدیا 20210
میانگین گیری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 9296
قواعد شمارش در آمار نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 10838
مبانی آمار نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 9507
جامعه آماری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 11747
توزیع های آماری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 11845
شاخص های آماری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 14914
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 10492
مفاهیم و روشهای نمونه گیری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 35136
آنالیز اجزای اصلی (principal components analysis) در آمار نوشته شده توسط راسخون 19233
آمار توصیفی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 15502
فضای نمونه و پیشامدها نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 8157
احتمالات در آمار نوشته شده توسط عبدالامیر کربلایی 13324
آمار نوشته شده توسط دانشنامه ویکی پدیا 12550
یک بازی احتمالاتی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 13308
تاریخچه احتمال نوشته شده توسط اسماعیلی فر 11687
بازدیدهای محتوا
32269362

503  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+