یکشنبه01192020

Font Size

SCREEN

Cpanel
فیلتر
برخی جنبه‌های مثبت و منفی «شش سیگما» نوشته شده توسط فرناز براری سوادکوهی 5155
آمار و مفاهيم اوليه نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 4424
تاریخچه احتمال و خوان اول نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 6988
آمار استنباطی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 10162
آمار توصيفی نوشته شده توسط الهام السادات برقعي 9244
انواع ضرایب همبستگی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 30087
واریانس نوشته شده توسط ویکی پیدیا 19908
میانگین گیری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 8987
قواعد شمارش در آمار نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 10244
مبانی آمار نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 9302
جامعه آماری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 11500
توزیع های آماری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 11617
شاخص های آماری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 14646
تاریخچه علم آمار نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 10264
مفاهیم و روشهای نمونه گیری نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 34876
آنالیز اجزای اصلی (principal components analysis) در آمار نوشته شده توسط راسخون 18836
آمار توصیفی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 15292
فضای نمونه و پیشامدها نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 7968
احتمالات در آمار نوشته شده توسط عبدالامیر کربلایی 12718
آمار نوشته شده توسط دانشنامه ویکی پدیا 12357
یک بازی احتمالاتی نوشته شده توسط مدیریت دانشنامه 13093
تاریخچه احتمال نوشته شده توسط اسماعیلی فر 11466
بازدیدهای محتوا
31271582

309  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+