دسته: هندسه

هندسه

تاریخچه هندسه واژه انگلیسی Geometry (هندسه) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معنای…