پنج شنبه08052021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
کتاب «واقعیت: ده دلیل برای اینکه ما درباره جهان اشتباه فکر می‌کنیم» نوشته شده توسط دبیر تارنما 48
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 7763
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 9204
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 9248
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 7761
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 4048
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 3111
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1944
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1652
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1966
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 4555
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 4035
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 4005
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 1780
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 1507
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 1719
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 1521
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 1558
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 1431
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 3885
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 3979
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 4140
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 4512
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 8972
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 4604
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 4326
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 7214
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 4857
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 6005
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 4267
بازدیدهای محتوا
35123050

629  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+