جمعه04162021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 6870
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 8226
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 8443
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 7048
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 3764
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 2890
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1757
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1484
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1690
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 4344
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3841
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 3756
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 1552
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 1343
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 1527
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 1314
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 1386
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 1266
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 3711
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 3775
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 3656
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 4321
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 8590
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 4439
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 4184
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 7036
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 4708
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 5724
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 4081
دانلود کتاب Towards Excellence…How to Study نوشته شده توسط Dr. M. Thirumaleshwar 4255
بازدیدهای محتوا
34478698

487  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+