سه شنبه11302021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی

فیلتر
کتاب «واقعیت: ده دلیل برای اینکه ما درباره جهان اشتباه فکر می‌کنیم» نوشته شده توسط دبیر تارنما 399
دانلود کتاب «Essentials of Statistics» نوشته شده توسط David Brink 8551
معرفی و دانلود کتاب «عنکبوت و ستاره دریایی» نوشته شده توسط دبیر تارنما 9956
دانلود کتاب «Quality Management» نوشته شده توسط Graeme Knowles 9981
دانلود کتاب «Simplified Principles of Microeconomics» نوشته شده توسط Hazbo Skoko 8363
دانلود کتاب «Fundamentals of Supply Chain Management» نوشته شده توسط Dawei Lu 4226
دانلود کتاب «Microeconomic Theory and Contemporary Issues» نوشته شده توسط Mehdi Monadjemi و John Lodewijks 3289
دانلود کتاب «The Basics of Business Management» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2126
دانلود کتاب «An Introduction to Business and Business Planning» نوشته شده توسط دبیر تارنما 1800
دانلود کتاب «Business Ethics - Introduction to the Ethics of Values» نوشته شده توسط دبیر تارنما 2188
دانلود کتاب «Becoming Michelle Obama» نوشته شده توسط میشل اوباما 4724
دانلود کتاب «Financial Institutions: An Introduction» نوشته شده توسط دبیر تارنما 4187
دانلود کتاب «Money and Monetary Policy in an Open Economy» نوشته شده توسط دبیر تارنما 4223
دانلود کتاب «Strategic Marketing - بازاریابی استراتژیک» نوشته شده توسط Andrew Whalley 1943
دانلود کتاب «Strategy, Marketing Plans and Small Organisations - استراتژی، پلان‌های بازاریابی و نهادهای کوچک» نوشته شده توسط Dr. Breda Mccarthy 1672
دانلود کتاب «Advanced Macroeconomics - اقتصاد کلان پیشرفته» نوشته شده توسط Sanjay Rode 1893
دانلود کتاب « Modern Microeconomics - اقتصاد کوچک جدید » نوشته شده توسط Sanjay Rode 1699
دانلود کتاب « Essentials of Macroeconomics - ملزومات اقتصاد کلان » نوشته شده توسط Peter Jochumzen 1712
دانلود کتاب «Essentials of Marketing Research - ملزومات پژوهش بازاریابی» نوشته شده توسط Paurav Shukla 1609
دانلود کتاب «هنر مهارت‌های مصاحبه شغلی» نوشته شده توسط Fiona Setch 4052
ملزومات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Krister Ahlersten 4117
دانلود کتاب «The Spy Chronicles» نوشته شده توسط ا. عبیدی 4294
An introduction to Business Research Methods نوشته شده توسط دبیر تارنما 4645
دانلود کتاب «ریاست S» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 9366
Advanced Macroeconomics نوشته شده توسط بوک بون 4760
دانلود کتاب «Fire and Fury» نوشته شده توسط ابتهاج عبیدی 4454
دانلود کتاب Personal Confidence & Motivation نوشته شده توسط بوک بون 7360
دانلود کتاب باارزش «Current Assets» نوشته شده توسط بوک بون 4978
دانلود کتاب اساسات اقتصاد کلان نوشته شده توسط Peter Jochumzen 6231
دانلود کتاب یک دوره بازبینی در ریاضیات نوشته شده توسط Frank Werner 4402
بازدیدهای محتوا
35650293

977  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+