جمعه06182021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی دانلود کتابهای انگلیسی چهار کتاب جدید ریاضیات عمومی و گسسته

چهار کتاب جدید ریاضیات عمومی و گسسته

نام کتاب: Elementary Calculus

مولف (مولفان): H. Jerome Keisler

موضوعات کتاب: اعداد حقیقی، توابع پیوسته، حد، مشتق، انتگرال و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 14 فصل تنظیم شده است.

داونلود:» http://www.math.wisc.edu/~keisler/calc.html
---------------------------------------------------------------------------


نام کتاب: Calculus Textbook Components

مولف (مولفان): Professor Gilbert Strang

موضوعات کتاب: مقدمات، مشتق، کاربردهای مشتق، قانون زنجیره ای، انتگرال، توابع نمایی و لگاریتمی، روشهای انتگرالگیری و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب متن جزوه ی درسی دانشگاه MIT است.

داونلود:» http://ocw.mit.edu/ans7870/resources/Strang/strangtext.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------


 نام کتاب: Multivariable calculus

مولف (مولفان): George Cain and James Herod

موضوعات کتاب: فضای سه بعدی اقلیدسی، جبر و هندسه ی بردارها، توابع برداری، پیوستگی و مشتق پذیری، چند جمله ای تیلور، سری تیلور و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 19 فصل تنظیم شده است.

داونلود:» http://www.math.gatech.edu/~cain/notes/calculus.html
------------------------------------------------------------------------------------------


 نام کتاب: Graph Theory

مولف (مولفان): Reinhard Diestel

موضوعات کتاب: مقدمات نظریه گراف، جورسازی، همبندی، گرافهای هامنی، رنگ آمیزی، شارشها، زیرساختارها در گرافهای چگال، زیرساختارها در گرافهای اسپارس، نظریه رامزی برای گرافها، دورهای هامیلتون و گرافهای تصادف و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب از انتشارات اشپرینگر است و در نوع خود، کتاب معتبری است.

داونلود:» http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازدیدهای محتوا
34869269

506  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+