سه شنبه04132021

Font Size

SCREEN

Cpanel
Back صفحه اصلی مدیریت بازار برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی

marketing-planبرنامه بازاریابی یک سند مکتوب است که وضعیت کنونی شرکت را با توجه به مشتریان، رقبا و محیط بیرونی به تفصیل شرح می‌دهد و رهنمودهایی را برای محقق ساختن اهداف، اجرای اقدامات بازاریابی و تخصیص منابع طی دوره برنامه‌ریزی ارائه می‌کند. برنامه بازاریابی به منظور توسعه استراتژی‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی جهت دستیابی به مجموعه‌ای ویژه از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین می‌گردد. فرایند تدوین برنامه بازاریابی لزوما پیچیده نیست اما نیازمند سازماندهی دقیق می‌باشد، چرا که یک برنامه بازاریابی نیازمند جمع‌آوری اطلاعات قابل توجه از منابع مختلف می‌باشد. هدف از پرداختن به موضوع برنامه بازاریابی ارائه چارچوبی جهت بررسی جامع مسائل و امور مرتبط با حیطه بازاریابی در سطح کسب و کار می‌باشد.

در بازارهای امروزی اهمیت توجه به مباحث و موضوعات بازاریابی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ لذا به منظور نظام‌مند ساختن بررسی و شناخت مسائل و مشکلات مرتبط با امور بازاریابی شرکت لزوم تدوین چارچوبی جامع کاملاً احساس می‌شود. برنامه بازاریابی باید دارای یک ساختار برنامه‌ریزی شده و رئوس ویژه‌ باشد. این موضوع به ما اطمینان می‌دهد که هیچ اطلاعات مهمی را فراموش نکرده‌ایم و این که این اطلاعات به نحوی منطقی ارائه شده‌اند. بطورکلی رئوس مطالبی که در تدوین برنامه بازاریابی باید مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل می‌باشند:

مرحله اول) تعیین اهداف

1- خلاصه مدیریتی

2- مقدمه

3-‌ تعیین اهداف بازاریابی

مرحله دوم) تجزیه و تحلیل موقعیت

1- تحلیل محیط داخلی

2-‌ تحلیل محیط خارجی

3-‌ تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها وتهدیدات

مرحله سوم) تعیین استراتژی‌های بازاریابی

مرحله چهارم) بخش‌بندی بازار

1- بخش‌بندی بازار

2-‌ تعیین بازار هدف

مرحله پنجم) تعیین تاکتیک‌های بازاریابی

1-‌ تعیین تاکتیک‌های مربوط به محصول

2-‌ تعیین تاکتیک‌های مربوط به قیمت

3-‌ تعیین تاکتیک‌های مربوط به ترفیع

4-‌ تعیین تاکتیک‌های مربوط به توزیع

مرحله ششم) طراحی فرایند اجرا  و کنترل

بازدیدهای محتوا
34462861

1377  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

G+