ماه: اکتبر 2009

رياضيات مالي

معرفي رشتهبا اعطاي جايزه‌ي نوبل اقتصاد درسال 1990 ميلادي به سه رياضي‌دان ،چشم‌انداز نويني در مقابل چشمان پژوهشگران گشوده شد…