the-right-to-heresy-book

آنکه با شیفتگی به غیرت خویش از پا درمی‌افتد، آنکه در برابر خطر مرگی که رویاروی اوست اندکی از خودباوری خویش را از دست نمیدهد، آنکه به گاهِ جان سپردن با نگاهی استوار و خوارنگر همچنان دیده در چشم دشمن خویش می‌دوزد، درهم شکسته شده است، نه از ما بلکه از تقدیر؛ کشته شده است، اما مغلوب نه! دلاورترین مردان گاه بداقبال‌ترینِ آدمیانند. باری، باخت‌هایی هست که به‌رغم بُردها ظفرمندانه است.

کتاب: «وجدان بیدار»

نویسنده: اشتفان تسوایگ

برگردان: سیروس آرین‌پور

دانلود کتاب

بازدیدها: 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *